Heb je je project nog niet ingeschreven?
Schrijf je hier in!
Heb je je project nog niet ingeschreven?
Schrijf je hier in!
nog
dagen
uur
min
Matexi Award

Wedstrijdreglement

1. Wat is de Matexi Award?
De Matexi Award bekroont succesvolle en beloftevolle projecten op wijk- of buurtniveau (in Vlaanderen, Brussel, Wallonië) die heel concreet inzetten op meer verbondenheid tussen buurtbewoners of op een betere leef- en woonomgeving. Een onafhankelijke jury evalueert de initiatieven en selecteert de laureaten.

De Matexi Award lanceert een oproep aan geëngageerde buurtbewoners, verenigingen en lokale besturen om zich kandidaat te stellen.
2. Wie kan zich kandidaat stellen?
De Matexi Award richt zich naar 2 doelgroepen:
 • Plaatselijke groepen, verenigingen, buurtbewoners of buurtvoorzieningen (geen overheden) met een boeiend, levendig project of initiatief dat heel concreet inzet op meer verbondenheid tussen de bewoners en een groenere leef- en woonomgeving.
 • Plaatselijke besturen (lokale en bovenlokale overheden) die een initiatief realiseren dat heel concreet meer verbondenheid en engagement tussen de buurtbewoners stimuleert of zorgt voor een groenere leef- en woonomgeving en dat ook toepasbaar is op andere buurten.

Voor elke doelgroep is er een apart kandidaatsdossier.

3. Beoordelingscriteria?
Waarop beoordeelt de onafhankelijke jury een dossier?
 • Behoort de kandidaat tot 1 van de 2 doelgroepen (plaatselijke vereniging of lokale overheid)?
 • Draagt het project concreet bij tot meer verbondenheid tussen de buurtbewoners of tot een groenere buurt?
 • Is het project al gerealiseerd of in volle uitvoering op het moment van de kandidaatstelling?
 • Is het project tijdelijk en duidelijk afgelijnd?
 • Is het project iets bijzonders, met andere woorden, behoort het niet tot de ‘gewone’ opdrachten van de initiatiefnemers?
 • Houden de organisatoren rekening met duurzaamheid, zet het in op meer respect voor de leefomgeving?

Voor inspiratie: zie de lijst van de vorige winnaars op onze website onder vorige edities.

4. Hoe een kandidatuur indienen?
 • Surf naar matexi-award.be.
 • Open het kandidaatsdossier.
 • Maak een keuze tussen (1) particulier (niet overheid) of (2) lokaal bestuur.
 • Vul de gevraagde informatie in.
 • Voeg eventueel aanvullende informatie toe.
 • Verzend het dossier online ten laatste vóór 21 april 2020.
5. Hoe verloopt het verder?
 • Na indiening ontvang je meteen een ontvangstbevestiging.
 • Een jury (zie verder) beoordeelt het project als volgt:
  • Past het in de oproep voor de Matexi Award (zie “criteria”)?
  • Hoe sterk, origineel, inspirerend, enthousiasmerend… is het project in vergelijking met de andere kandidaten?
 • De jury nomineert 20 projecten per doelgroep ("de laureaten"), dus 40 projecten in totaal. Zowel de geslecteerde als de niet-geselecteerde kandidaten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht voor 22 mei 2020.
 • Per doelgroep (particulier of lokaal bestuur) worden 4 prijzen uitgereikt:
  • de juryprijs 'Meest verbindend buurtinitiatief'
  • de publieksprijs (op het moment van de prijsuitreiking) voor 'Meest verbindend buurtinitiatief'
  • de juryprijs 'Groenste buurtinitiatief'
  • de publieksprijs 'Groenste buurtinitiatief'
 • De publieksprijs wordt bepaald door een publieke stemming, voor 50% enerzijds via de website (www.matexi-award.be), voor 50% door een publieksstemming op het moment van de uitreiking van de Matexi Award op 25 juni 2020.
6. Wat levert de Matexi Award op?
Voor zowel de particuliere initiatieven als de initiatieven van lokale besturen reiken we binnen beide categorieën de volgende prijzen uit:
 • In de categorie particuliere initiatieven
  • de juryprijs 'Meest verbindend buurtinitiatief' ter waarde van 1.500 euro
  • de publieksprijs 'Meest verbindend buurtinitiatief' ter waarde van 1.000 euro
  • de juryprijs 'Groenste buurtinitiatief' ter waarde van 1.500 euro
  • de publieksprijs 'Groenste buurtinitiatief' ter waarde van 1.000 euro
 • In de categorie lokale besturen
  • de juryprijs 'Meest verbindend buurtinitiatief' ter waarde van 1.500 euro
  • de publieksprijs 'Meest verbindend buurtinitiatief' ter waarde van 1.000 euro
  • de juryprijs 'Groenste buurtinitiatief' ter waarde van 1.500 euro
  • de publieksprijs 'Groenste buurtinitiatief' ter waarde van 1.000 euro

In totaal worden er tijdens de awarduitreiking 8 prijzen uitgedeeld.

Als aandenken ontvangen alle 40 laureaten een straatnaambord. Daarnaast worden alle laureaten ook vermeld in de catalogus en op de Matexi-website, worden zij uitgenodigd voor de plechtige uitreiking op 25 juni 2020 én maken zij kans op de publieksprijs tijdens deze prijsuitreiking.

7. De jury voor de Matexi Award 2020
De jury voor beoordeling van de Matexi Award 2020 bestaat uit:
 • Gaëtan Hannecart, CEO Matexi, juryvoorzitter
 • Guy Redig, professor VUB, secretaris van de jury
 • Xavier Delmon, beheerder Tr@me
 • Sonja De Becker, directeur Boerenbond
 • Kris Snijkers, algemeen directeur (ad interim) VVSG
 • Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
 • Lien Verwaeren, directeur OP/TIL, Steunpunt Bovenlokale Cultuur
 • Sophie Van Malleghem, projectcoördinator Koning Boudewijnstichting
 • Serge Peeters, voorzitter 'Chambre des urbanistes de Belgique'
 • Lena Bondue, algemeen directeur YouthStart
8. Samengevat
De Matexi Award richt zich op projecten die inzetten op een warme, aangename en duurzame buurt.