Privacy & cookie policy

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Matexi Group en de vennootschappen verbonden met Matexi Group (o.a. www.matexi.be en www.matexi.com).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Matexi Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan je verzoeken en om je op de hoogte te houden

Wij verwerken jepersoonsgegevens wanneer je, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal en het project of de regio waarin je interesse hebt.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van je ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent dan wel op grond van je verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Om je vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als je ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentie met Matexi Group en alle andere persoonsgegevens die je ons bezorgt die relevant kunnen zijn om je vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van je verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Matexi Group om je te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, de websites die je eerder bezocht, geografische gegevens zoals je locatie, voorkeurstaal en de tijd en duur van je bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt Matexi Group?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Matexi Group om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens?

Matexi Group kan je gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met Matexi Group. Daarnaast doet Matexi Group een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Welke cookies gebruikt Matexi Group?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat via jebrowserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome
Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet kunt gebruiken als je cookies uitschakelt.

Matexi Group gebruikt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren je websitebezoek en je gebruikservaring.

Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over je computer en je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, de websites die je eerder bezocht, geografische gegevens zoals je locatie, je voorkeurstaal en de tijd en duur van je bezoek.

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Matexi Group kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Matexi Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als je inhoud van de Matexi Group website via sociale media deelt, zullen je persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Matexi Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7. Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Matexi Group streeft ernaar je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

8. Tot wie kun je je richten om je rechten uit te oefenen?

Je hebt het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Matexi Group worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van je gegevens op toestemming is gebaseerd, heb je eveneens ten alle tijde het recht om je toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van je toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan je per e-mail richten aan info@matexi.be of per post op het bovenstaande adres. Matexi Group kan je verzoek niet behandelen zonder een bewijs van je identiteit.

Indien je verdere vragen of klachten hebt over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid, kun je je eveneens richten tot info@matexi.be. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.