Wat doet Matexi?

Willen we leven in een wereld waar we dag en nacht online zijn, maar nauwelijks verbonden met elkaar?

Bij Matexi geloven we dat het anders kan.

Iedereen verdient een fantastische plek om te wonen. Bij Matexi geloven we dat een woning veel meer is dan vier muren met een dak erboven. Elke woning of appartement maakt steeds deel uit van een ruimere buurt. Een kwaliteitsvolle en gezellige buurt stimuleert bewoners om samen meer van het leven te maken.

Als buurtontwikkelaar en markteider in binnenstedelijke projecten draagt Matexi bij aan inclusieve buurten waar sociale interactie vlot tot stand komt en waar de bewoners gestimuleerd worden om open te staan voor de wereld en de mensen rondom hen.

 

Gaëtan Hannecart

Inclusieve buurten

Matexi hecht veel belang aan verbindende initiatieven en projecten die buurtbewoners dichter bij elkaar brengen, die inclusief zijn en de sociale cohesie versterken. Daarom bekroont de Matexi Award jaarlijks buurtinitiatieven die de sociale cohesie versterken en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. De meest verbindende projecten worden beloond met een mooie geldsom. Zo worden buurten jaar na jaar nog sterker verbonden.

Gaëtan Hannecart
Uitvoerend voorzitter Matexi NV - Juryvoorzitter Matexi Award

"Als onderneming bijdragen aan een duurzame samenleving is noodzakelijk om zorg te dragen voor een inclusieve samenleving."

Laat je inspireren en bekijk onze video

Partner worden van de Matexi Award?