Vorselaar breekt uit

Vorselaar breekt uit
Vorselaar breekt uit
Vorselaar
Lokale besturen

Omschrijving

De gemeente Vorselaar draagt met fierheid de titel Ambassadeur voor Ontharding, toegekend door de Vlaamse overheid. Niet voor niets, want het inzicht om van ontharding en vergroening een speerpunt te maken groeide al jaren geleden. En wordt steeds actueler. Dat weten ook de 23 buurtverenigingen in het lokaal buurtenoverleg van de gemeente. Het idee ontstond voor een onthardings- en vergroeningswedstrijd, waaraan elke straat kan meedoen. Gemeentediensten faciliteren en begeleiden. De wedstrijd zorgt voor sociale activering: buren slaan de handen in elkaar om een plan op te maken, en helpen elkaar bij de uitvoering. De cohesie in deze buurten krijgt een groene boost. De jury vindt deze buurtoverschrijdende aanpak prachtig en erkende meteen de ambassadeursrol van Vorselaar. Hard applaus voor deze ontharding!

Afbeeldingen

Aspecten

  • Welzijn en zorg
  • Milieu
  • Cultuur
  • Mobiliteit

Contact

  • Vorselaar breekt uit
  • Vorselaar