Less Beton ASBL - Brussel

Less Beton ASBL - Brussel
Less Beton ASBL - Brussel
Less Beton ASBL - Brussel
Particulieren

Omschrijving

Een wereld van stenen en beton, zo zien veel Brusselse stadsbuurten eruit. Less Beton wil dat anders. Ze zorgen dat buurtbewoners actief kunnen mee bouwen aan een veerkrachtige stad – via transformatie van buurten en publieke ruimten. Door anders te denken over verharding en die om te zetten naar groenzones en plaatsen voor ontmoeting en spel, wapenen burgers zichzelf en hun stad tegen de effecten van klimaatverandering en een steeds lagere biodiversiteit. Een werk van velen samen, en van lange adem … maar in steeds gezondere lucht.

Afbeeldingen

Aspecten

  • Welzijn en zorg
  • Milieu
  • Mobiliteit

Contact

  • Less Beton ASBL - Brussel