De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein

De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein
De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein
De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein
Vlaamse Ardennen
Lokale besturen

Omschrijving

Dorpspleinen vormen het kloppende hart van vele kleine gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Maar in de praktijk zijn ze vaak ingericht als verharde oppervlakte, veelal met parkeerfunctie… Het gemeenschapsleven komt er zo onder druk te staan. Dankzij ‘De Bouwdoos’ konden een 5-tal onderbenutte dorpspleinen tijdelijk een nieuw jasje krijgen in de zomer van ‘21 en ‘22. Want De Bouwdoos is een container vol zit-, speel- en groenelementen die de pleinen omtoveren tot een bruisende ontmoetingsplek. Inwoners kregen de kans om zelf na te denken over het juiste medicijn dat hun dorpsplein kan transformeren in een groene en gezonde plaats. Zo ervaren ze hoe een duurzame invulling van het plein er zou kunnen uitzien. De Bouwdoos geeft kansen om te experimenteren en uiteindelijk te kiezen voor de beste oplossing. SOLVA, een samenwerkingsverband op het vlak van o.a. ruimtelijke ordening, was een van de initiatiefnemers van dit bovenlokale project. De jury beoordeelde deze interactieve aanpak als heel inspirerend!

Afbeeldingen

Aspecten

  • Welzijn en zorg
  • Milieu
  • Mobiliteit

Contact

  • De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein
  • Vlaamse Ardennen