Bras dessus Bras dessous - Vorst

Bras dessus Bras dessous - Vorst
Bras dessus Bras dessous - Vorst
Bras dessus Bras dessous - Vorst
Particulieren

Omschrijving

Vorst, een Brusselse gemeente, dichtbebouwd en -bevolkt. Opvallend veel oudere mensen die vaak verzanden in eenzaamheid. Ze verliezen contact met familie, vrienden… en buren. Een kwakkelende gezondheid verplicht hen soms om - te vroeg - naar een residentie te verhuizen. De vrijwilligers van Bras dessus Bras dessous connecteren oudere inwoners met hun nabije buren, ze bemiddelen en vinden samen soms eenvoudige oplossingen voor grote problemen. Senioren kunnen nu vaak langer zelfstandig wonen… dankzij de hulp en sympathie van hun buren.

Afbeeldingen

Aspecten

  • Welzijn en zorg

Contact

  • Bras dessus Bras dessous - Vorst