Bank-contact

Bank-contact
Lokale besturen

Omschrijving

Juryprijs meest verbindend buurtinitiatief

Geen cashautomaat, wél een zitbank, waarbij laagdrempelige ontmoeting heel concreet wordt aangepakt! (1) er wordt een bank geplaatst, (2) er wordt een eigenaar gezocht, de bankdirecteur, en (3) zo ontstaat er bank-contact. Dit alles gedragen door vrijwilligers en begeleid door de stad Herentals. De bankdirecteuren komen regelmatig samen om hun ervaringen te delen. Zeker de contacten met buurtbewoners van diverse afkomst krijgen bijzondere aandacht. De bank-contacten zijn verspreid over Herentals, maar ze vinden elkaar in een netwerk. Daarbij vormen de stadsdiensten, het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering en het burgerinitiatief GeKoRo een team dat de duurzaamheid, het delen van ervaringen en de communicatie verzorgt. De effecten zijn heel divers, o.a. het bereiken van mensen en gemeenschappen die niet zomaar hun weg vinden in een veelheid aan diensten en mogelijkheden, de ontmoeting tussen buurtbewoners die elkaar vaak niet eerder spraken, het detecteren van verborgen noden... Het concept bank-contact biedt een relatief eenvoudige en zeer doeltreffende aanpak voor meer samenhang, diversiteit en concrete maatschappelijke participatie.

Afbeeldingen

Contact

  • Bank-contact