Winnaars editie 2017

Winnaars editie 2017

Dorpspunt in Beveren aan de IJzer (Alveringem)
1

Eerste prijs

Dorpspunt in Beveren aan de IJzer (Alveringem)

‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het plattelandsdorp waren verdwenen. Bewoners vonden een bondgenoot in De Lovie, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het ‘Dorpspunt’ is het platform voor heel wat nieuwe initiatieven en wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap, met dagondersteuning van De Lovie. Het doel is om mobiliteit te vergemakkelijken, een korte keten te realiseren tussen producent en consument en concrete diensten zoals het afhalen van pakjes op te zetten.

Oordeel van de jury: De jury vindt hier een mooi voorbeeld van maatschappelijke inbedding van de zorg, de creatie van wederzijdse betrokkenheid, en een oplossing voor het aanbieden van diensten in afgelegen woonkernen. Volgens de jury kan het initiatief vele kleine buurten en dorpen inspireren.

Echo's uit de wijk (Gent)
2

Tweede prijs

Echo's uit de wijk (Gent)

Een erg origineel en tevens goed onderbouwd sociaal-artistiek project in twee Gentse (19de-eeuwse gordel) wijken. Aan de hand van fotografie en andere disciplines (o.a. muziek), zet het initiatief artistieke trajecten op met buurtbewoners en brengt het verbeelding en verbinding in de wijk. ‘Echo’s uit de wijk’ stelt de buurtbewoners in al hun diversiteit centraal. In hun werking hebben zij ook oog voor groepen, gemeenschappen die zich misschien minder spontaan ‘tonen’ in de wijk. Het project is laagdrempelig (bijv. analoge fotografie), het werkt buurtoverschrijdend en kaart op een speelse manier leegstand aan.

Oordeel van de jury: De jury beklemtoont de prachtige combinatie van sociaal en artistiek werk, met de buurt zelf én zijn bewoners als levendig en uitermate boeiend decor.

Compostage de la Cité du Flot (Grâce-Hollogne)
3

Derde prijs

Compostage de la Cité du Flot (Grâce-Hollogne)

Jaar na jaar liet de netheid in deze sociale woonwijk met 16 woonblokken en een paar honderd bewoners, meer dan te wensen over. Het initiatief kiest voor een educatieve aanpak en trekt de bewoners actief mee in het bad. Zij leren zelf hun buurt netjes te houden door op een duurzame wijze met huishoudelijk afval om te gaan. De betrokkenheid van scholen in de buurt zorgt voor een intergenerationele en duurzame component.

Oordeel van de jury: De jury apprecieert vooral de strategie om dit laagdrempelige initiatief als hefboom te gebruiken voor andere, heel concrete buurtacties.

Quand les zoziaux / Tussen de mussen (Schaarbeek)
Publieksprijs

Publieksprijs

Quand les zoziaux / Tussen de mussen (Schaarbeek)

Met dit verrassende, prikkelende en veeltalige stadsspel willen de partners in dit initiatief de sociale cohesie in de verschillende wijken versterken. Het begint allemaal met het ophangen van interactieve ‘mussen’ die registreren als je naar hen fluit. De buurt met de meeste interacties wordt beloond met een feest. Alle buurten worden uitgedaagd om ‘warme’ evenementen te organiseren, die wekelijks bijzondere aandacht krijgen in de hele gemeente.