Vooruit met de voortuin!

Vooruit met de voortuin!
Menen
Lokale besturen

Omschrijving

Bij de aanleg van de tuinwijk in Menen, vanaf de jaren vijftig, kregen de woningen een – toen vooruitstrevend – voortuintje met gras. Maar ondertussen beseffen de stad en woonmaatschappij !mpuls dat gras geen enkele meerwaarde heeft op vlak van biodiversiteit. Samen met de bewoners van de 200 meter lange Ieperstraat lanceren ze een groen offensief: ze willen grenzen tussen de individuele voortuinen wegnemen en de tuinen omzetten in een biodivers park dat de natuur tot bij de bewoners brengt. Daarbij groeien niet alleen streekeigen planten maar nog veel meer de buurtcontacten, want groen heft ook sociale grenzen op. Buren ontdekken elkaar, overleggen, werken samen en zullen straks genieten van bloeiend groen. Een concreet project dat een beter milieu koppelt aan meer gezellig samenleven. Een schot in de roos vindt de jury.

Afbeeldingen

Aspecten

  • Milieu
  • Mobiliteit

Contact

  • Vooruit met de voortuin!
  • Menen